Kilsmo.jpg (19584 bytes)
Nedan en skiss över spårområdet i Kilsmo.
Denna är baserad på uppgifter från SJ, 12 november 1935

Kilsmo

Stationen vid Kilsmo byggdes med Västra Stambanan och öppnades 1862. Den förste stationsinspektören hette C G af Geijerstam. Han lämnade Kilsmo redan 1867 och fortsatte sin tjänstgöring i Södertälje.

1885 byggde Brefwens Bruk en smalspårig (891mm) ca 7 km lång lokomotivbana till sina anläggningar i Brefwen.

Tillgänglig statistik från 1896 talar om 5 årsanställda på Kilsmo station. 32 personer per dag utnyttjade tåget och man lastade 33 ton per dag. 

 

sparplan.gif (108605 bytes)