Hur det hela en gång började.....

VSJS: 2003-06-09

1906 förvärvade Backa-Hosjö AB Hålbonäs gård med därtill hörande skogsegendomar. Man ville avverka skogen och anlade därför ett sågverk som kom att ligga mellan sjön Valdemaren och Västra stambanan. Skogen växte runt sjön och på dess vatten flottades timmret till sågverket. Detta var ett "mobilt sågverk" så tillvida att det monterades upp inför en större avverkning och monterades ned efter avslutad skogsskövling. När sågverket kom till trakten medföljde mycket manskap. De flesta från Dalarna och Värmland. Dessa följde bolaget från plats till plats. Det anställdes även en hel del folk från trakten. Vid starten var 45 man anställda enligt uppgift. På sågverket fanns ett trallspår för forsling av sågat virke. Det byggdes även en anslutning till stambanan redan från starten 1906 och därmed skapades Hålbonäs Lastplats. Från 1910 blev Hålbonäs även hållplats. Efter sex år upphörde driften vid sågverket och detta revs och flyttades vidare. Det fanns dock hyvleriverksamhet som var i drift fram till 1918. Efter 1930 var Hålbonäs endast hållplats. Hur många resande som utnyttjade möjligheten att åka tåg därifrån vet vi inte ännu. Men de utgjorde nog ingen större belastning på trafiknätet. Från och med den 27 maj 1967 upphör  Hålbonäs helt och hållet. I dag 35 år senare finns bara ett uppspår och ett nedspår kvar. Av sågverket finns det endast några grundstenar kvar.
Den som inte känner historien om Hålbonäs sågverk och hållplats vandrar aningslöst förbi....
karta.gif (15663 bytes)

 

 

 

 

På kartan ovan motsvaras hållplatsens läge av den rödaktiga punkten och sågverkets av den gröna, En högbana med en viss lutning transporterade ned virket till utlastningen och justerverket.

halbonas.jpg (61369 bytes)

Spårplan för Hålbonäs

sparplan.gif (47258 bytes)