Detalj ur fritidskarta, skala 1:50 000, stationen i den röda punkten.

Graversfors station....

låg inklämd mellan två bergsryggar med Graversforsån frustande söderut i dalgången. Den hade en av de trängre bangårdarna här i landet. Exakt 100 år gamal blev den innan den gick rivningsdöden till mötes. Då hade den varit ett "nav" som Graversfors snurrade kring sedan 1868 och med gods-och resandeservice samt posttjänst som servat ett samhälle där det fanns både stensliperi och övrig stenindustri samt skolor, affärer mjölnarkvarnar och all tänkbar aktivitet som präglade ett livskraftigt samhälle under de första 30 åren under förra seklet.
Stationen upplevde sin storhetstid under masugnstiden då malm och koltransporter dominerade trafikarbetet. Även passagerartrafiken var livlig eftersom det bodde mycket folk i Graversfors under den här tiden.
I slutet på 1920-talet läggs masugnen ned och godstrafiken på stationen försvinner nästan helt. Under 1950-talet började man att riva de stora slagghögarna och de fraktades bort på järnväg. Detta ledde till att det ånyo blev fart på godstrafiken under en period men sedan var det definitivt slut. Persontrafiken fortsatte dock in på 60-talet men upphörde 1968 då stationen revs.

När VSJS var i Graversfors den 7 september 2002 kunde vi fortfarande hitta rester av de gamla stationsbyggnaderna. Tack vare det mycket fina arbete som bedrivs i Kvillinge hembyggdsförening kommer vi att få ett digert material att hämta fakta ur den dag vi börjar sammanfatta våra erfarenheter från Näkna och Graversfors.

 

Graversfors station sommaren 1906.......

Bispåret i förgrunden ledde till Stens Bruk AB's stora Masugn.
År 1896 arbetade 4 personer vid Graversfors station. Man hade cirka 64 resande per dag och lastade 122 ton per dag enligt då tillgänglig statistik

Bild ur "SPÅR, 1991 - Järnvägsmuseei vänners årsbok

"avgrans1.gif (3153 bytes)

Spårplan från Graversfors station år 1932
Nedan ser ni en spårplan som är en renritning från den skiss som Svenska Järnvägsklubben upprättade vid sitt besök 1932 vid Graversfors station.

Spårplan 1932