Lite Fakta

Våren 1859…
Påbörjas arbetena mellan Vårdinge (Gnesta trakten) och Nävertorp (Katrineholm)
Berg sprängs, Skogar huggs ner, kärr och mossar fylls upp… Stora jord- och stenmassor förflyttas
och banvallen börjar successivt att byggas upp.

Sommaren 1860…
 pågår terrasseringsarbeten västerut mot Katrineholms blivande stationsområde
från sjön Valdemaren (strax väster om Flen)

Hösten 1861…
Ballastning och rälsläggning med dragare (hästar) är i fullgång. Planeringsarbeten för bangårdens uppbyggnad
har pågått ett tag och nu

Våren 1862…
Börjar man med grundläggningen för stationsbyggnaderna.
Upptimringen av stationshuset, som var av Edelswärds ”Hallsbergsmodell”,
 och övriga byggnader drar igång. I slutet på kvartalet passerar det första lokomotivet
Katrineholm. Hur det kom dit?? Tja det kom inte på rälsen från Stockholm och det kom inte från Hallsberg.
Kanhända vi avslöjar det senare på de här sidorna.

Juni 1862…
Sträckan Flen Vingåker rapporteras farbar med lokomotiv

Den 3 november 1862
Anlände  invigningståget nästan en timme försenat till Katrineholm vid tretiden på eftermiddagen.

Den 8 november 1862
Var spänningen stor i Katrineholm…
Kl. 11.49 på förmiddagen skulle det första tidtabellsenliga tågmötet ske i Katrineholm.
Då möttes uppgående ”Blandade tåg” no. 3
 från Hallsberg, med resande från Göteborg och Örebro,
och nedgående ”Snälltåg” no. 1 från Stockholm.
– Undrar just hur det fungerade…?

De stationsföreståndare som fram till år 1900 får sin anställning vid stationen är:
1862-1864: O M von Mentzer, född 1825
1865-1866:V C H Holmström, född 1828
1866-1872: O M V Jacobsson, född 1841
1872-1873: C G af Geijersstam, född 1836
1874-1875: L G H Fleming, född 1845
1875-1882 : Nils Nilsson, född 1833
1882-1900: C V Fägerskiöld, född 1839

Stationshuset som från början var gulmålat reveterades och fick sitt nuvarande utseende 1921 – 1922

Hela WSB var elektrifierad  1926

Sträckan fick dubbelspår 1958

Bilden nedan togs omkr 1975