Rullande materiel

När man träffas och kör digitalt är det bra att man inte krockar med sina lokadresser.

Här följer en tabell med lok och adresser:

 

 
Adress Lok Littera Ägare
 77 Dm  836-37  033
 15  Ma  881  033
 30  Da  936  033
 85  Dg  101  033
 29  T43 Banverket  239  033
 142 Hectorail  033
 Da Tågfrakt  033