Sammanhållet

Under den här rubriken tänker jag samla de tankar och funderingar som framkommer under byggnationen av banan i villan.banbygge
Det är bra att få på pränt de överenskommelser man gör.
Eftersom vi inte bygger efter någon riktig standard så försöker vi hålla oss efter följande regelverk.
2 eller 3 räls
Många och långa diskussioner har gjort att vi till slut kommit fram till en lösning med en 2-rälsbana.
Vi kommer dock även ge utrymme för en bandel för 3-räls växelström som kommer att gå separat.
Banidé
Spårplanen kommer i grund utgöras av en rundbana med dubbelspår.
Då utrymmet är begränsat och byggt för att vi relativt lätt skall kunna flytta banan i delar finns det inte så mycket utrymme för utsvävningar.
Vi tänker dock låta en del av dubbelspåret dela på sig där det ena spåret ligger dolt för att sedan igen ansluta till det andra spåret och bilda dubbelspår.
Vid någon del av banan skall ett enkelspår visuellt vara det enda spåret och på så sätt ge utrymme för en mötesstation.
En del av den längsta raka delen av banan kommer delvis att utgöra stationsområde.
Ett annat mindre stationsområde kommer också att finnas utmed dubbelspåret.

Elektrifiering
Hela banan kommer att anpassas för digitaldrift enligt DCC-protokollet.
Protokoll för återrapportering från blocken blir med största sannolikhet LocoNet.
För styrning av växlar och signaler kommer en separat DCC-buss dras för att inte störa DCC-signalen för körström till tågdriften.

DCC-matningen för tågdrift sker via en 2,5mm2 kabel där den främre röda ledaren benämns [DCC+] och den från åskådaren sett bakre svarta ledaren benämns [DCC-].

Eftersom hela banan utgörs av en dubbelspårig rundbana och det inte förekommer någon vändslinga kan begreppen främre och bakre räl lätt definieras och får samma innebörd var man än befinner sig på banan.

Linjesträckorna mellan växlar är isolerade enligt följande för att möjliggöra elektrisk blockindelning:

  • Den bakre rälen som är ansluten till [DCC-] isoleras efter var tredje flexräls skena. Denna räl matas direkt från [DCC-].
    Förfarandet syftar till att minska spänningsfall mellan rälsskarvarna.
  • Den främre rälen ansluten till [DCC+] isoleras mellan varje flexrälsskarv.
    Varje isolerad flexräls utgör alltså en isolerad blocksträcka.
    [DCC+] matas genom en strömdetektor antingen i form av en 8-portars återkopplingsmodul Uhlenbrock 63320 eller via separata detektorer och Uhlenbrock 63330.
    Återmatning av upptagetinformation sker via LocoNet-bussen till centralenheten.

Det är viktigt att vi från början håller en strikt linje vad gäller färger och kabeldragning med matning till spåret skall göras med rätt kabelfärg, svart respektive röd