Persontrafiken

Persontrafik vid Valla station
Valla by’s befolkning uppgår 1880 till omkring 250 personer. I byns omland finns det givetvis fler människor. Valla station var anlagd vid en handelsplats. Nämligen Valla Torg, där det hölls torgdagar en gång per månad och stortorg två gånger per år. Med tåget ökade möjligheterna att även mer avlägsna resenärer kunde besöka handelsplatsen. Vid Valla anlades också ett Gästgiveri där handelsresande och andra vägfarare och järnvägsresenärer kunde finna natthärbärge.
Stinsen hade även att ombesörja expedieringen av brev via järnvägen under de   första åren.
Persontrafiken fungerade från första stund. Valla hade 19 606 stycken resande till och från stationen under de första åren enligt uppgift.
År 1896 hade stationen i genomsnitt 89 resenärer per dag.

källa: Fremle m.fl

På bilden, som verkar vara tagen en vårdag under 1880-talet, ser vi hur en liten knatte står och drömmer framför en av banvakternas hjulingar (inspektionsfordon).
Kanske är banvakten inne för att rapportera något… Ett par gubbar har samlats utanför stationslokalen lite längre bort på bilden. – Väntar de på någon…? Kanske bara är lite nyfikna på de resenärer som skall ankomma snart? – Är det dags mä ”förmeddan” rentav.  – Tja nog skulle dä sitta fint… – Men först ska vi se om det kommer nåra tidningar mä tåge.

Borta vid godsmagasinet kommer en bonde från Häringe med ett lass… Det ser ut att arta sig till en bra dag.