Personal

Vi vet inte mycket om de personer som arbetat på Järnvägsstationen i Walla. År 1863 bemannades stationen av Stationsinspektör G Nelsson. Nelsson var den första järnvägstjänstemannen i byn. Han tjänade
1 500 rdr om året. Dessutom anställdes snart även biljettförsäljare G H Westerdahl. Han tjänade 450 rdr om året. 1866 flyttade banmästare J  Ohlsson till Valla. Ohlsson tjänade 726 rdr om året. På denna inkomst betalade varje fullgod karl en skatt som omfattade 1% av lönen.
Vi kan nog antaga att de karlar som behövdes för renhållning och skötsel av byggnader och spårområde hyrdes in till dagsverken av bönderna eller lokalbefolkningen i samhället…

1896 arbetade 6 personer på stationen i trafiktjänst. 100 år senare, 1996, kunde man inte ens se resterna av stationen. Än mindre ana gastarna från de människor som slet i köld och hetta för att fullgöra Vallabornas behov”Jernbanans” trafik en gång för länge sedan.

källa: Fremle m.fl

När bilden är tagen är osäkert. Troligtvis en mycket tidig bild  med tanke på den sparsamma bebyggelsen. Vi kan även se att stationen fortfarande har relativt nybyggda plattformar av trä.
Mannen närmast fotografen torde vara Nelsson. De andra karlarna och flickan till höger kan vara resenärer eller besökande. Kanske järnvägspersonal, kanske militärer med tanke på klädseln…