Walla

Hur det hela en gång började…..
 
Stationen vid Valla placerades vid två byar. Valla och Häringe, och vid vägen mellan Floda och Stensjö. Detta var dels ett folkrikt område och dels var det en plats där vägar möttes. Valla och dess omland, till vilket räknades Floda, Kantorp, Lerbo och delar av Stora Malms socken hade en befolkning som år 1862 uppgick  till 2075 personer. Katrineholm hade 1236 och Vingåker hade 2011.Vid Valla fanns också den i Västsörmländska sammanhang välkända marknadsplatsen Valla Torg med torgdag en gång i månaden.
Här fanns alltså de naturliga förutsättningarna för att bygga en järnvägsstation.Den 16 februari 1863 får Valla en poststation, Den 1 april samma år startar gästgiveriet och det första tåget kom till Valla den 8 november 1862.
Bilden här intill är tagen söderifrån någongång 1863. Den mörka byggnaden i bakgrunden är godsmagasinet.

Och slutligen avsomnade….. 
 
Den 27 maj 1967, kl 20.25, avgick det sista personförande tåget från Valla. 1968 upphörde järnvägstrafiken helt i Valla. Stationen lades ned. Valla hade då haft järnvägstrafik i 105 år. Fotografiet är taget norrifrån. Den ljusa byggnaden i bakgrunden torde ligga på samma plats som den ljusa byggnaden på fotot från 1863.